Is zwam gevaarlijk?

Is zwam gevaarlijk?

HuiszwamHuiszwam en kelderzwam komen het meeste voor in de woningbouw en zijn de grootste veroorzaker van woningschade. Verregaande aantasting door zwam heeft zelfs instorting tot gevolg. Behoorlijk gevaarlijk dus! Daarnaast richten deze schimmels gezondheidsschade aan en duidt hun aanwezigheid op zichzelf al op een vochtprobleem.

Effect van zwam op de gezondheid

Zwam ontwikkelt zich in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. De aanwezigheid van zwam is dus een indicator van een ongezonde leefomgeving. Leven in een slecht geventileerde, vochtige omgeving kan luchtwegklachten veroorzaken. Daarnaast verspreidt de zwam zich via sporen die zich door de lucht verplaatsen en de luchtwegen kunnen irriteren. Inademing kan ademhalingsproblemen veroorzaken, met soms luchtweginfecties als gevolg. Ook kunnen jeukende, tranende ogen en huidklachten optreden. Vooral wanneer u een (schimmel)allergie of astma heeft, zal uw gezondheid erg te lijden hebben onder de aanwezigheid van zwam.

Instortingsgevaar

Houtrotverwekkende schimmels zoals huiszwam en kelderzwam produceren enzymen die hout afbreken. Dit kan in korte tijd een behoorlijke sterkte vermindering van het hout veroorzaken. Zo kan een houten vloer in een half jaar al de helft van zijn draagkracht verliezen. Het komt dan ook  vaak voor dat personen door de vloer heen zakken, met alle gevolgen van dien. Zwam kan zelfs leiden tot instortingsgevaar bij u thuis. 

Het is duidelijk dat een voortwoekerende zwam gevaarlijk is. Het gaat hierbij vooral om huiszwam en kelderzwam, maar ook andere schimmels die houtrot veroorzaken: plaatjeshoutzwam, poriënzwam, waaierzwam, doolhofzwam, Elfenbakjes en de bruine eikenzwam. Als u er op tijd bij bent, kunt u het gevaar van zwam ondermijnen. Laat daarom bij een vermoeden van zwam zo snel mogelijk een gratis zwaminspectie door Stop Zwam Totaal uitvoeren. Aan de hand van deze inspectie krijgt een gedetailleerd rapport van de situatie, een plan van aanpak en offerte om de zwam in huis voor eens en altijd te bestrijden.