Wat is huiszwam?

Wat is huiszwam?

Huiszwam is het grootste gevaar voor elke woning. Huiszwam behoort tot de schimmels die houtrot veroorzaken. Hout dat door huiszwam of kelderzwam is geïnfecteerd, wordt zo zacht dat het uiteindelijk in brokken uit elkaar valt. Tel daarbij de snelle verspreiding van huiszwam door het huis, en u krijgt een goed idee van wat huiszwam is en wat voor schade die kan toebrengen.

Zwambestrijding door Stop Zwam Totaal

Huiszwam

Huiszwam is een zwam of schimmel die het hout aantast in woningen en gebouwen. Zowel naaldhout als loofhout zijn geschikt als voedingsbodem. De ontstane houtrot (bruinrot) maakt het hout zo zacht dat het uiteindelijk bezwijkt. De huiszwam komt vrijwel nooit voor in de buitenlucht, alleen in gebouwen. Hier kan de schimmel ontstaan in een vochtige omgeving met slechte ventilatie en een temperatuur tussen de 3 en 26 graden.

Kelderzwam

Ook de kelderzwam is een veel voorkomende en gevaarlijke schimmel in woningen. Net als de huiszwam veroorzaakt kelderzwam houtrot. De kelderzwam is nog meer afhankelijk van vocht en vereist een vochtgehalte tussen de 50% en 60%. Temperaturen moeten liggen tussen de 3°C en 35°C. Kelderzwam groeit voornamelijk in kelders en soms in keukens of badkamers.

Andere schimmels en zwammen

Andere zwammen en schimmels die in gebouwen voorkomen zijn: plaatjeshoutzwam, poriënzwam, waaierzwam, doolhofzwam, Elfenbakjes en de bruine eikenzwam. Ook deze zwammen brengen houtschade aan en/of zijn schadelijk voor de gezondheid. 

Hoe ontstaat huiszwam?

Huiszwam kan ontstaan, groeien en voortwoekeren als een ruimte beschikt over de volgende omstandigheden:

  • een organische voedingsbodem (naaldhout, loofhout of papier). Hierbij speelt ook het soort hout een rol. Sommige houten bieden meer weerstand dan andere houtsoorten tegen vochtbelasting. Houtrot zal bij deze houtsoorten niet (duurzaamheidsklasse i) of veel later (duurzaamheidsklasse II) optreden. Een voorbeeld hiervan is Europees eiken uit duurzaamheidsklasse II.
  • hout met een hoge vochtigheid. Hierbij wordt een grens van 20% aangehouden. Bij 22% zijn schimmels actief en vanaf 26% verspreiden schimmels zich sneller. De oorzaak van een dergelijke hoge luchtvochtigheid is vochtindringing door lekkage. Ook kan er sprake zijn van bouwkundige en/of bouwfysische gebreken, zoals onvoldoende of geblokkeerde ventilatie, doorslaand of optrekkend vocht in muren, te hoge grondwaterstand, gaten en scheuren in gevels.
  • een constante hoge luchtvochtigheid. Schimmels kunnen hout alleen aantasten bij langdurige luchtvochtigheid.
  • een temperatuur tussen de 3 en 26° C. De ideale groeitemperatuur ligt tussen de 18°C en 22°C. Bij temperaturen boven .. de sterft de huiszwam af. Onder de 3°C stopt de groei, maar blijft de zwam wel leven. Zodra de temperatuur stijgt, wordt de huiszwam weer actief.
  • voldoende zuurstof

In principe is het zo dat de huiszwam zich zal gaan ontwikkelen, wanneer verwerkt hout in gebouwen langere tijd en vochtgehalte bezit van meer dan 20%.

Huiszwam herkennen

Huiszwam herkennen is helaas niet zo eenvoudig. Huiszwam ontstaat bijvoorbeeld altijd aan de achterkant van het houtwerk. Pas als de zwam al erg is gegroeid, zijn de vruchtlichamen als platte, bruine plakken te zien. Enkele indicaties van zwam zijn: vocht, een verende vloer, donker verkleurd hout en barsten in het hout.

Heeft u een vermoeden van zwam in huis, haal er dan zo snel mogelijk een expert bij. Huiszwam groeit onder optimale omstandigheden namelijk tot wel 6 mm per dag en kan binnen een half jaar de draagkracht van een vloer met de helft verminderen!

Tijdens een gratis zwaminspectie brengen we de omvang van het probleem duidelijk aan het licht. Met een gedegen plan van aanpak kunnen we de zwam effectief bestrijden, waarna het aangetaste hout op professionele wijze wordt gerenoveerd.